This is an example of a HTML caption with a link.

Лечение на детски и инфекциозни болести


Специалист по детски и инфекциозни болести - доктор КРАСИМИРА ХАЛАЧЕВА

Професионална биография:


Специализация:

Защитена специалност по детски болести 01.01.1995 година
Защитена специалност по инфекциозни болести 01.01.2001 година

Висше образование:

Магистър - МУ Варна през 1987 година.

Средно образование:

ПГ ,, Г. С.Раковски" 1980 година

Следдипломни квалификации:

Детската гастроентерология - Медицински университет, София - 2005 година
Диагностика и лечение на алергичните заболявания - Медицински университет, София 2009 година
Съвременна диагноза и лечение на бронхиалната астма в детска възраст - Медицински университет, София 2012 година

Абдоменална ехография - Медицински университет - София 2013 година
Клинична хомеопатия - 2012 - 2014 година
Сартифицирано учатие в над 100 национални и международни конреси, конференции и други клинични форуми.

Месторабота:

МБАЛ - Бургас АД - Инфекциозно отделение на същата болница- от 1995 год.
Специализиран кабинет по детски болести - от 2002 год.
Специализиран кабинет по инфекциозни болести – от 2010 год.