This is an example of a HTML caption with a link.

Манипулационна


МАНИПУЛАЦИОННА

Адрес:

Ул. Цар Петър 17 ет 1 кабинет 1


Условия за ползване:

• Издадено назначение от лекар с подпис и печат
• Задължително ползване на калцуни
• Манипулация се извършва след попълване и подписване на информирано съгласие
• При провеждане на курс лечение, спазване на уговорен график

Вид манипулации и цени:

• Посташяне на абокат - 15 лв.
• Венозна инжекция - 15 лв
• Вливане на медикамент през абокат – 12 лв
• Мускулна инжекция - 7 лв
• Проба за Антибиотик, отчитане и първа апликация – 20 лв
• Инфузия на водносолеши разтвори – 19 лв. на час престой в манипулационната