This is an example of a HTML caption with a link.

Специализиран кабинет ДЕТСКИ БОЛЕСТИКонсултативни прегледи:


Адрес: бул Демокрация 67 кабинет 5
по договор с НЗОК, ДЗИ, свободен прием и допълнително здравно осигуряване
Практиката работи с предварително запазен час от 08:30 до 09:30 на телефон 0887357540

понеделник - 09:30 - 14:00
вторник - 13:30 - 18:30
четвъртък - 09:30- 15:30
петък - 09:30 - 14:00
Дейности на лекаря специалист Детски болести по Програма детско здравеопазване :

1.Рутинно изследване на здравното състояние на детето:

ежемесечно - до 12 месечна възраст
през интервал от 3 месеца - от 12 до 24 месечна възраст
през интервал от 6 месеца - от две до седем години
през 12 месеца - от седем до осемнайсет години

2.Изследване на ПКК и урина - на шест месеца, на дванайсет месеца и на три годишна възраст.

3. Изследване за паразити – един път годишно

4. Абдоменална ехография – на шест месечна възраст

Ваксинопрофилактика:

• Консултации в областта на ваксинопредотвратимите заболявания:
• Задължителен имунизационен календар: хепатит, туберкулоза, дифтерия, тетанос, коклюш, полиомиалит, хемофилус инфлуенца, пневмок, морбили, паротит, коклюш. Прецизна преценка на показания и противопоказания за провеждането им според наредба за провеждане на имунизациите в Република България.
• Провеждане на ваксинация за остър вирусен хепатит тип В,
след необходимия параклиничен минимум на деца родени преди 1991 година.
• Препоръчителни ваксини в детска възраст: ротавирус, менингокок, остър вирусен хепатит тип А , пневмококова / деца родени преди 2010 година/
• Противогрипна ваксина:показания и противопоказания

Правилното хранене е условие за нормален растеж и добър имунитет на детето!


Специализирани прегледи в областта на детските болести: Специализиран кабинет по детски болести - Бургас, др. Халачева

1.Болести на дихателната система:

• Често боледуващо дете: индивидуален подход за уточняване симптом на заболяване ли е честото боледуване или физиологична норма в периода на растеж и съзряване на детския организъм.
• Респираторни инфекции – епидемиологичен и клиничен подход за етиологично уточняване и лечение.
• Астма в детска възраст – лечимо заболяване при съвместно лечение на специалисти алерголози , педиатри, оториноларинголози.


2.Болести на храносмилателна система:

- Коремна болка – широк спектър на диференциална диагноза :
• езофагит/ при гастроезофагиален рефлукс/,
• гастрит, язвена болест в детска възраст
• непоносимост към храни
• симптом при хранителна алергия
• синдром на раздразнен колон с или без диария
• дисбактериоза при продължително антибиотично лечение
• бъбречни забилявания – литиаза, нефрит, травма
• болести на черния дроб и жлъчни пътища
• хирургични заболявания- апандесит, мезентерален лимфаденит, панкреатит
• дивертикул на храносмилателната система, мезентериална тромбоза/ рядко в детска възраст/ , руптура на слезка или друга травма
• абдоменална епилепсия
• парентерална коремна болка – отит, пневмония, менингит, хемолитична анемия
• инфекции- вирусни, бактериални, паразитни

- Диариен синдром – остра и хронична диария
• Чревни инфекции – вирусни, бактериални,паразитни
• Ензимопатии – първични или вторични / непоносимост към лактозата в млекото след ротавирусен или друг ентерит/
• Хранителна алергия – алергия към белтъка на кравето млеко / с или без обривен синдром/ .
• Васкулити – Болест на Шонлайн Хенох

- Безапетитие – безобиден симптом, грешка в храненето и режима на детето или признак на заболяване

- Запек – пренебрегван симптом със сериозни последствия за физическото и психическо здраве на детето.

- Хепатомегалия / хепатоспленомегалия
• Остри и хронични вирусни хепатити- хепатотропни вируси: А: В;С; Е, неуточнен вирус
• Реактивни хепатити в хода на Епщайн Бар вирусна инфекция, CMV инфекция, скарлатина, рубеола, морбили, грип, марсилска треска, неуточнена рикетсиоза
• Метаболитни заболявания – наблюдение от тесен специалист в специализирана клиника. . При необходимост – съвместно лечение.
• Кръвни заболявания- след уточняване, наблюдение от тесен специалист в специализирана клиника. При необходимост – съвместно лечение

3. Диференциална диагноза на жълтеница в детска възраст – хепатоцитолиза, холестаза, хемолиза.

4.Болести на отделителна система

• Скрининг за вродени аномалии на отделителна система – задължителен на шест месечна възраст.
• Диагноза и лечение на нощното напикаване в детска възраст
• Диференциална диагноза на оточен синдром – бъбречно заболяване, алергия, алиментарна хипопротеинемия, сърдечно заболяване, локални отоци.
• Диференциална диагноза на микционнодизуричен синдром
• Диференциална диагноза на хематурия в детска възраст. При съмнение за нефрит – консултация с детски нефролог в специализирана клиника
• Профилактика и лечение на уроинфекции в детска възраст – при възможност етиологична диагноза.


5. Диференциална диагноза на анемичен синдром в детска възраст: Параинфекциозна анемия.Желязодефицитна анемия . Анемии свързани с храненето. Наследствени анемии

6. Други недоимъчни заболявания в детска възраст. Витамин Д дефицит. Рахит – профилактика и лечение.

7. Обриви в детска възраст – диференциална диагноза: алергични обриви, локални кожни инфекции, общи инфекции протичащи с обривен синдром, дерматологични заболявания. Хеморагичен обрив - спешна консултация с лекар!