This is an example of a HTML caption with a link.

Имунизационен календар


Република България  2016


Навършена възраст

Ваксинация против

ваксина

приложение

До 24 час от раждането

Имунизация против хепатит Б (I прием)

Енжерикс

0.5 мл - мускулно

След 48 час от раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ

0.1 мл - вътрекожно

 

 

 

 

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б( II прием )

Хексацима

 

 

 

 

 

 

 

0.5 мл – мускулно

 

 

 

 

 

 

 

 

Имунизация против пневмококи (II прием)

 

Синфлорикс

0.5 мл - мускулно

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (III прием)

Хексацима

 

 

 

 

 

 

 

0.5 мл – мускулно

 

 

 

 

 

 

 

Имунизация против пневмококи (II прием)

 

Синфлорикс

0.5 мл - мускулно

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IV прием)

Хексацима

 

 

 

 

 

 

 

0.5 мл – мускулно

 

 

 

 

 

 

 

Имунизация против пневмококи (III прием)

 

Синфлорикс

 

0.5 мл - мускулно

 

 

 

 

Седми  месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

БЦЖ

0.1 мл - вътрекожно

 

 

 

 

Дванайсет месец

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием

 

 

 

Синфлорикс

 

 

 

0.5 мл - мускулно

Тринайсет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

 

 

Приорикс

 

 

0.5 мл - мускулно

 

 

 

 

 

шестнайсет месеца(не по-рано от една година след III прием

 

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием

 

 

 

 

 

Пентаксим

 

 

 

 

 

 

0.5 мл – мускулно

 

 

 

 

 

 

6 години

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

 

 

Тетраксим

 

 

0.5 мл – мускулно

 

 

 

 

 

7 години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

 

 

БЦЖ

 

 

 

0,1 мл - мускулно

 

 

 

 

11 години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

 

 

БЦЖ

 

 

 

0,1 мл - мускулно

 

 

 

 

12 години

Реимунизация против морбили паротит и рубеола

Приорикс

 

 

 

 

0.5 мл – мускулно или подкожно

 

 

 

 

 

Реимунизация против тетанус и дифтерия

 

ТетаДиф (Td)

0,1 мл - вътрекожно

 

 

 

 

17 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТетаДиф (Td)

 

0.5 мл – мускулно

 

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

 

 

БЦЖ

 

 

 

 

0,1 мл – вътрекожно

 

От 25 години на 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

 

ТетаДиф (Td)

0.5 мл – мускулно